Ved Torvet Før

Ved torvet i gamle dager Sist oppdatert 24.06.2016

I Bodøs 200 år gamle historie har det vært mye aktivitet i dette området. Livlig torghandel og en mengde butikker. Av de som har holdt ut lengst i området, må nevnes Jacob Klette og O.Johanson. I mange år var dette byens "hjerte". Før krigen var det også fisketorg her.

Facebook - Torvet 1936

Facebook - Ca. år 1930 tallet

Facebook - Ca. år 2000

Torvet og parti av Storgata vinteren 1880.

Bildet på Facebook

 

Bodø, Torvet og Storgata med forretningsgårdene fra Koch til Sundem. Bildets bakside er merket med nummer og gårdeiers navn. Legger til noen opplysninger om de forskjellige gårdene: 1. Otto Koch, forretningen holdt til her frem til bombene falt i 1940, (se annet bilde fra fb). 2. O.Johannesens gård, denne lange lave bygningen ble senere overtatt av V.O.Tandberg, som i 1904 flyttet inn i nytt bygg på samme sted (se facebook). Torvgaten/Indre Hernesvei ble da også åpen fra Torvet til Saltenfjorden.3. O. Bernhofts gård, denne gården er omtalt her tidligere som Perretgården (se egen artikkel). 4.Axel Johnsens gård, i denne gården kom senere Øiesvold og Glasmagasinet (se bilde). 5. Fredriksens gård.I denne gården etablert Sundems Bokhandel seg og holdt til der til bombene slettet ut alle disse husene. (se bilde fra rundt 1910).

I dag vil dette være omtrent fra O.Johanson til Cubus i Glasshuset.

 

 

En liten historie om Sundems Bokhandel.

Sundem ble etablert i 1861 av Numedølen Henrik Sundem og reiste en tid som Skrepphandler, vesentlig med bøker men også andre varer.

 

I 1850 årene hadde han Leilighetsvis utsalg i Bodø, hvor han også leiet bod. Fant så ut at det gikk ann å bosette seg i byen, og i 1860 kjøpte han en gård som sto på Straumen i Vefsn og var oppført der i 1806. Denne gården flyttet han til Bodø og førte den opp i krysset Storgata og Kirkegata. 1 Januar 1861 løste han handelsbrev og åpnet bokhandler.

 

I 1879 kjøpte cand.pharm. Oscar Fredriksen bokhandelen av Sundem. Les videre her.

 

Noen bilder fra samme sted, til forskjellige tider:

Facebook - rundt 1910

Ramson ved torvet

Bildet på Facebook

 

Ramsons forretningsgård lå i vetskanten av torvet. Etter dagens Bodøkart, ville dette vært i Kochbygget. Kirkegata er i forkant av bygget, mens Sjøgata er på høyre side.

Elias Ramson kom til Norge i 1884 og slo seg ned i Bodø, hvor faren bodde. Under sessongene drev han forretnining også i Lofoten og Vardø. Etter å ha vært ute av Norge en tid, kom han tilbake i 1893, da hadde han giftet seg med Kløara Akermann (f. 1865), fra Russland. Denne gang slo de seg ned i Christiania, hvor de fikk datteren Betty og sønnen Benno.

I 1898 flyttet Ramson tilbake til Bodø, der de yngste barna er født. Han ble medinnehaver i farens forretning, som han overtok ledelsen av i 1904, og ble eneinnehaver fra 1913. Han bodde i Bodø frem til 1925, da flyttet han til hovedstaden igjen.

Ramson ved medlem av Det Mosaiske Trossamfunn og på slutten av 1930 tallet var han menighetens forstander.

Elias Ramson døde i 1941 og familiens navn er knyttet til et legat for trengende i deres trossamfunn. Eldste sønn, Benno ble deportert og henrettet i Tyskland i 1943.

 

Noen aktuelle bilder:

E.Ramson

Reklame

Ramsons og Jakhellns

Facebook - Koch

Facebook - rundt 1975

Perretgården i krysset Storgata-Torvgata

Bildet på Facebook

 

Perretgården før krigen, mulig tidlig på 1930 tallet. Mange kjente firmaer har hatt tilhold på denne adressen i krysset Torvgata-Storgata, både før og etter krigen.

I dette bygget ser vi blant annet Gullsmed Eivind Voigt, Forretningen til Marius Perret og Urmaker Jakob Klette. Klette startet sitt firma allerede i 1906 og har med unntak av helt i starten, hvor de holdt til et kvartal lengre opp i Storgata og under krigen, vært lokalisert til denne adresse hele tiden, også i dag. Under Klette er det her en Blikkenslager, men like før krigen hadde Olaf Brunæs sin kolonialbutikk her. I 1893 ble Nordlandsbanken (Nordlands Privatbank), etablert og holdt til her de første 6 år. Norrøna Cafè har også vært i dette bygget. Tidlig på 1900 tallet drev H. Toorjul forretning i dette bygget. Torjuul skal vistnok ha vært første bestyrer av Samvirkelaget i Bodø, som ble etablert i 1916. På 1960/70 tallet husker vi nok beste Melkebaren på dette hjørnet, og i dag finner vi en nyere utgave av Melkebaren.

 

Noen bilder fra samme sted, til forskjellige tider:

Bildet på Facebook

 

Tandberggården fra 1904, byens flotteste bygg noen gang?

Like ovenfor torvet, på 30-tallet en gang i krysset Storgata-Torvgata. Der var Tannlæge Soleglad og i nermeste bygg ser vi Nordland Husflidsforening. I samme bygg startet også Nordlandsbanken(privatbanken) sin virksomhet fra 1893. Her har Urmaker Klette også holdt til på samme adresse, så godt som hele sine over 100 år.

Bortenfor Tandberg var Otto Koch, søstrene Svendsens kolonialforretning, O.Johanson og M.Tjærandsen. I det 4. bygget, inkl, Tandberg, lå byens første "Kaffistova" i 2. etg.

Sett fra motsatt side

 

Noen bilder fra samme sted, til forskjellige tider:

Facebook ca. 1980

Ved torvet 2014

Tandberggården ved byens torv

Litt ovenfor, i Torvgata

Torvgata 6

Her ser vi Bodø Tidendes tilholdssted, og i neste bygg var Hanna Misværs fiskematforretning. Disse byggene sto mellom Dronningens gate og Storgata.

Etter krigen kom H.Bjørnsens skobutikk på den nermeste tomten, men den er nå borte, som vi kan se på bildet til høyre fra 2015.

O.Johanson

 

O.Johansons manufakturforretning ble etablert i 1871, og er antakelig byen eldste firma i fortsatt drift, til og med på nesten

på samme sted som alltid, i Storgata ved byens torv. Frem til i 1878 holdt firmaet til i en hjørnegård i krysset Storgata/Torvgata, Madame Larsens gård, senere kjent som Perretgården, da flyttet de til eierens egen bygning, altså på samme sted som de er nå.

Sammen med H.Torhjuul bygget Johanson forretningsgård i Storgaten, omtrent på samme sted hvor firmaet nå har sine lokaler. Denne gården ble oppført i 1879 og firma O.Johanson drev her inntil bybrannen i 1940.

Under krigen måtte firmaet i likhet med de fleste av byens forretninger flytte inn i en av de provisoriske handelsbrakkene som ble oppført.

Det var derfor en stor dag da firmaet i 1949 kunne flytte inn i den nye moderne forretningsgården som ble reist på den gamle tomten og som nå er et velkjent trekk i bybildet.

Forretningen ble stiftet av Olaus Johanson, som kom fra Borås i Sverige, født i 1944 og kom til Bodø i 1969. Her drev han sin forretning til sin død i 1910. Forretningen ble drevet videre av hans sønn Oscar Johanson, som døde i 1924. Senere ble den drevet av Karen og Odd Johanson.

 

Tar gjerne mot mer info om firmaet, om du har, Bruk kommentarfeltet eller kontaktskjema nederst.

Bilder fra området (med link til FB.):

Torvet rundt 1960

Torvet før krigen

Torvet før krigen

 
 
 

Kontaktskjema

annonse: