Flere

Flere firma i Bodø Sist oppdatert 07.11.2016

Fra O.Johansons nettside:

O. Johanson har drevet sammenhengende klesbutikk i Bodø siden 1871. For å sette det litt i perspektiv hadde O. Johanson hatt klesbutikk i 34 år da Norge ble løsrevet fra unionen med Sverige i 1905. I starten var firmaet registrert som "O. Johansons manufakturforretning". Grunnlegger Olaus Johanson kom til Bodø fra Borås i Sverige, og etablerte 17. august 1871 klesbutikken. Fokuset har helt siden starten vært å levere klær av topp kvalitet, hverken mer eller mindre.

Klesbutikken har hele tiden hatt navnet O. Johanson, unntaket er perioden 1993 – 2005 da klesbutikken ble drevet under navnet VIC Johanson. I 2005 tok vi frem igjen det opprinnelige navnet O. Johanson og tilbakemeldingene fra kundene har vært udelt positive. Lokalt eierskap og behovet for en tradisjonell, men moderne klesforretning som et alternativ til kjedene var og er fremdels viktig - både for oss og kundene våre.

O.Johanson

 

O.Johansons manufakturforretning ble etablert i 1871, og er antakelig byen elste firma i fortsatt drift, det til og med på nesten samme sted som alltid, i Storgata ved byens torv. Frem til i 1878 hold firmaet til i en hjørnegård i krysset Storgata / Torvgata,Madame Larsens gård, senere kjent som Perretgården, da flyttet de til eierens egen bygning, altså på samme sted som de er nå.

Sammen med H.Torhjuul bygget Johanson forretningsgård i Storgaten, omtrent på samme sted hvor firmaet nå har sine lokaler. Denne gården ble oppført i 1879 og firma O.Johanson drev her inntil bybrannen i 1940.

Under krigen måtte firmaet i likhet med de fleste av byens forretninger flytte inn i en av de provisoriske handelsbrakkene som ble oppført.

Det var derfor en stor dag da firmaet i 1949 kunne flytte inn i den nye moderne forretningsgården som ble reist på den gamle tomten og som nå er et velkjent trekk i bybildet.

Forretningen ble stiftet av Olaus Johanson, som kom fra Borås i Sverige, født i 1944 og kom til Bodø i 1969. Her drev han sin forretning til sin død i 1910. Forretningen ble drevet videre av hans sønn Oscar Johanson, som døde i 1924. Senere ble den drevet av Karen og Odd Johanson.

Jacob Klette Optik AS

 

Tidlig på 1900 tallet ble gruvearbeider Jacob Klette skadet i en arbeidsulykke i Sulitjelma. Han omskolerte seg til urmaker og i april 1906 åpnet han dørene til sin egen urmakerforretning. Etter hans bortgang tok hans sønn, Arne Johan Klette over forretningen og innførte salg av briller. Han styrte butikken gjennom krigen fram til 1972 da hans barn, Arne Jan og Jacob Wiktor fortsatte som 3. generasjon innen ur og optikk.I dag utgjør optikk den største delen av omsetningen og firmaet har også etablert seg på Fauske, Rognan og Ørnes. Firmaet har nå 4.generasjon inne i driften. Jacob Wiktors sønn, Andreas Klette, er daglig leder og står klar til å føre optikerfirmaet videre inn i det nye tusenåret.

Kilde: papirhandelen.no 2012.

(I ettertid er det gjort enkelte endringer i butikker og utsalgssteder).

Papirhandelen

 

Det tyske overfallet på Norge 9. april 1940 med påfølgende okkupasjon fikk mange følger. En av dem var etableringen av Bodø Papirhandel A/S, som 9. desember 2005 feirer 65 års jubileum.

Nordlandspostens eier, boktrykker Johannes Petersen, mistet sitt avishus og sin privatbolig ved bombingen av Bodø 27. mai 1940. Ny avisdrift kom igang i Arvid Fisches bilgarasje på snippen, men tyskerne ble etterhvert temmelig innpåslitne og strammet stadig betingelsene for avisutgivelse. Boktrykker Petersen så den mulighet i øynene at avisen kunne bli tatt i fra han, og da gjaldt det å ha et annet levebrød i reserve.

Han drøftet situasjonen med sin ektefelle Signe (bildet), og de ble enige om å starte en papirhandel som et alternativ til avisdriften. Det var en lykkelig beslutning. Den lille papirbutikken, som startet i et hjørne av bilgarasjen på snippen, viste seg å ha livets rett. Den overlevde tyskerne og okkupasjonen, og har siden vært i stadig ekspansjon.

Etter 8 år i provisoriet på Snippen, kunne Papirhandelen flytte inn i nye lokaler i Nordlandspostens gård midt i byens sentrum.

Generasjonsskifte

 

Da Signe Petersen i 1957 gikk fra borde for å overta driften av Nordlandsposten etter sin manns plutselige død, overlot hun firmaet

til sin eldste datter Karin Johnsen. Hun drev varehuset frem til 1989, da lot hun sin datter Kari Johnsen ta over sjefstøylene.

Nye etableringer

I 1987 ble paviljonghuset "Lysthuset" oppført i gågaten i regi av bedriften, og her hadde

Papirhandelen gave- og interiør avdeling til den ble flyttet inn i hovedbutikken i 2001. Der har det siden vært restaurantdrift.

I 1994 åpnet Papirhandelen en stor gave- og interiør butikk, KARISMA, ved det da nye kjøpesenteret City Nord på Stormyra.

7 år senere, i mai 2001 kom også en ny PARFYMELLE butikk.

Begge butikkene har blitt kjempegodt mottatt av publikum.

I Koch kjøpesenter finner du K - en moderne og lekker kjøkkenbutikk samt lekebutikken TJO-HEI.

I februar 2011 åpnet LYSTHUSET i Glasshuset, og høsten 2011 åpnet byen største lekebutikk i hovedlokalene til Papirhandelen.

Papirhandelen i dag

I dag lever PAPIRHANDELEN i beste velgående med 25 ansatte fordelt på 10 avdelinger, administrasjon og lager.