Boarch

Flere firma i Bodø Sist oppdatert 07.11.2016

Dag Neiden, Gisle Jakhelln og Per Morten Wiik.

Boarch

 

BOARCH ble etablert i 1971 av Per Morten Wik, Gisle Jakhelln og Dag Neiden. Per Morten var utdannet ved Trondheim Tekniske Skole, Gisle utdannet ved Norges Tekniske Høgskole og Dag utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Den noe forskjellige utdannelsen og kompetansen var grunnlaget for et positivt samarbeid og en åpen holdning til alle medarbeidere og rådgivere. Denne holdningen til de forskjelligste innfallsvinkler har vært viktig for å kunne løse prosjekteringsoppgavene på en optimal måte.

 

Fra våre første prosjekter med studentboliger i Bodø for Nordland Distriktshøyskole (Flatvold) og kontorbygg i Nordstrandveien 41 i Bodø, har vi arbeidet med prosjekter innen alle kategorier av bygg og reguleringsplaner. Arbeidene har vært konsentrert om Bodø og Salten, men vi har arbeidet med en rekke prosjekter i Lofoten, Vesterålen og Nord-Norge, bl.a. i Kautokeino, Tana Bru, Honningsvåg og Kirkenes i Finnmark, Tromsø og Bardufoss i Troms og Vega, Sandnessjøen, Mosjøen og Narvik i Nordland.

 

Siden oppstart har BOARCH vært med på å utvikle Bodø by innenfor både regulering, nybygg og bygningsantikvariske arbeider.

 

Viktige milepeler for BOARCH har vært prosjekter som også har utmerket seg gjennom honorering/premiering:

 

· 1975: Sjøgaten 8, Bodø. Gullmedalje/1. premie internasjonal idékonkurranse om bruk av glass. Prisutdeling i Tokyo, Japan.

 

· 1977: Gågate i Bodø. Anbefalt utkast (1. premie) ved lukket idékonkurranse.

 

· 1985/86: Selsøyvik Handelssted. 3. premie i European Council's arkitektkonkurranse om "A future for the past of the rural heritage". Prisutdeling i Strasbourg, Frankrike.

 

· 1986: Kautokeino Kulturhus. Nord-Norsk Arkitekturpris for 1987. Byggeskikkprisen hederlig omtale 1986.

 

· 1986: Rognan Sentrum. Hederlig omtale – Byggeskikkprisen 1986.

 

· 1986/87: Nordlandsbanken, Moloveien 16, Bodø. 1. premie i åpen nord-norsk arkitektkonkurranse.

 

· 1991: Raftsundet bro. Vinner i parallelle oppdrag for Statens Vegvesen/Nordland vegkontor.

 

· 1992: Vikingmuseet på Borg. Vinner i parallelle oppdrag for Vestvågøy kommune.

 

· 1992: Bodø Lufthavn, passasjerterminal. Nord-Norsk Arkitekturpris 1992. Fredet.

 

· 1993: Høgskolen i Narvik (HIN). Vinner i parallelle oppdrag for Statsbygg.

 

· 1994: Norsk Luftfartsmuseum (Flymuseet), Bodø.

 

· 2002: Mørkvedlia Studentpark, Bodø. Vinner i totalentreprisekonkurranse utlyst av Stiftelsen Studentbygg Bodø. 2002. Oppdragsgiver BB Eiendom AS.

 

· 2002: Bodø Hovedflystasjon Nytt verksted og senter for ledelse og administrasjon. Vinner i åpen arkitektkonkurranse. Sammen med BFS arkitekter AS.

 

· 2002: Fagerenga, Bodø. Modulproduserte leiligheter. Det første av mange leilighetsprosjekter for BB Eiendom i Bodø, men også for Nor-Bygg AS i Tromsø.

 

· 2008-15: Scandic Havet, Bodø. 17 etg. kongresshotell, på kaikanten.

 

Etter starten i 1971 ble vi flere. Første viktige medarbeider var Unni Kristensen som økonomisjef og personalansvarlig i alle år - frem til hun pensjonerte seg i 2014. Dag sluttet hos oss i 1999 og gikk over i stilling som byplansjef i Bodø kommune. Ny økonomisjef, Merethe Johansen, begynte i 2014 og hun overtok også som daglig leder i 2015.

 

I 1986 ble firmaet omdannet til aksjeselskapet BOARCH arkitekter a.s. Eierne var da de samme tre som stiftet firmaet. Eierskap var og er begrenset til ansatte i firmaet. I 2015 ble eierandelen utvidet slik at det i dag er fire eiere.

 

Opp gjennom årene har bemanningen variert noe og vi er i dag 7 ansatte. Alle har god erfaring innenfor våre mange ulike felt.

 

Kilde: boarch.no