Banken

Bankene i Bodø Sist oppdatert 07.11.2016

Sparebanken

 

Banken ble etablert 11.11.1857. Dette var første bank som ble etablert i Nordland. Det første styret i banken var: Amtmann Breder (formann), kjøpmann J.C.Koch, fullmektig Carl Jackhelln og kjøpmann V.B.Jentoft. Varamenn var fogd Holst og lensmann Logemann. Tolder Groth ble bankens første bokholder og kasserer. Stiftelsesmøtet ble holdt i Hegboms lokaler( senere Grand Hotell), Banken åpnet sine dører første gang 02.01.1858.

Bankens administrerende. direktører var Kjøpmann J.Koch og C.Jakhelln.

Det var i den offentlige skoles lokaler i Storgata 15 banken holdt til på åpningen.

I 1879 sto bankens praktfulle bygg i Storgata 40 ferdig. Banken ble i sine gamle lokaler inntil de flyttet over i Ovidia Jørgensens hus som lå på samme sted som den nye banken. De kjøpte bygget i 1875 og satte opp bygget på bildet i stedet. Før denne tid holdt banken til på andre siden av gata.

Etter krigen startet gjenoppbyggingen av Bodø og sparebankens lokaler var klar til å tas i bruk i 1950.

Kong Haakon VII og dronning Maud på kongebesøk i Bodø 1907

Bodø Athenæum holdt til i bankbygget. Her står Kong Haakon og Dronning Maud på balkongen. De var da på Kroningsferd gjennom Norge i 1907.

Til venstre: Bankkassererens første pengekiste var ikke akkurat å regne som et sikket og stort bankvelv. Mens Bankbussen, som vi her ser utenfor Rolf Eriksens butik på Jensvold, nok er et tilbakelagt kapittel.

Norges bank i Bodø

 

Banken ble etablert i Bodø ....

Den første Norges Bank bygning i byen i Bankgata 3.

Norges Banks første bankbygg i Bodø var dette lille tømmerbygget som lå i krysset Storgata - Bankgata. Adressen hit ble etter hvert Bankgata 3. Akkurat dette bygget med beliggenhet ga navnet til Bankgata.

Bygget var tidligere eiet av Lensmann Lagemann, som solgte det til banken for 2.200 spd.

Norges Bank ble etablert i Bodø i 1874, etter mange års kamp for å få dette til, mot lederne som satt i Trondheim og Tromsø.

norges bank 1925

Norges Banks nye monument-bygg i Storgata 11, sto ferdig i 1909.

Bankens bygg ble truffet av bomber, både 20. og 27. mai 1940, og banken ble totalskadet, ingen ting kunne reddes. I en periode etter dette holdt banken til i et bygg nær kirkeruinene, et bygg som i ettertiden er mer kjent under navnene LHL-gården og Engmo-gården.

norges bank 1940-20.mai
Norges Banks lokaler under og like etter krigen. Senere kjent som LHL bygget og Engmo-gården like ved Domkirken.
norges bank 1974

Bankens nybygg etter krigen, som ble ferdigstilt i 1950. I 2003 ble det vedtatt å legge ned bankens virksomhet i Bodø, (og fem andre byer), etter 127 års drift i byen.

Nordlandsbanken

 

Nordlands Privatbank ble etablert og startet driften 1. juli i 1893. De første sju årene holdt banken til i det vi nå kjenner best som Perretgården, i krysset Storgata-Torvgata. De mest fremtredende personene for å etablere banken var R.M.B.Schjølberg, Sivert Nilse, Otto Koch, Chr. jakhelln og Oscar Fredriksen.

R.M.B.Schjølberg, født på Nordfjordeid i 1860, mest kjent som advokaten, ble den ledende organisator og kraft i arbeidet med å danne den nye banken. Han satt som direksjonens formann i 30 år, frem til 1923.

Schjølberg døde i 1943, etter et langt liv som en av de ledende i Nordnorsk næringsliv.

Den første banksjefen het Johan Lund, som kom fra Den Nordenfjeldske Kredittbank i Trondheim. En meget flink og språkmektig person som var korrekt uten å være autoritær.

I året 1900 flyttet banken fra sitt tilholdssted ved torvet og inn i bygningen vi ser til høyre. Her holdt de til intil deres eget nybygg sto ferdig i 1914. Dette var i Storgata 17. rett overfor dagens Sambogård.

Altså i 1914, flyttet banken in i et flott nytt bygg ved siden av Norges banks bygg i Storgata 9.Disse to bankene sto på samme sted som Framtia og Nordlandsposten satte opp sine nybygg etter krigen.

Norges banks bygg sto ferdig allerede i 1909.

En villa med elefantsyke, var blant de betegnelser som ble gitt til Nordlands Privatbanks nye bygg som ble tatt i bruk i 1914. Dette bygget var sammen med Toldboden, Telegrafbygningen og Norges Banks bygg blant de få bygg i Bodø med monumentalt preg. Bygget vakte oppsikt i byen på den tiden.

I 1940 kom krigen til Norge, også i Bodø fikk vi merke det til gangs. Stor-parten av byen ble bombet og brant ned en maidag samme året. Dett gikk også ut over bankene i storgata. i bildet til høyre sees restene av privatbankens bygg.

Bodin Lensmannskontor - Håkon Hansen

I 1941 eller 42 flyttet banken inn i et nytt bygg i Fredensborgveien, men hvor var banken i de ca. to årene intil dette sto ferdig

Ovenfor sees bilde av bygget mens banken holdt til der, mens bildet til høyre er fra tidlig på 1960-tallet, da Lensmannen i Bodin holdt til der. I dag er det Fredensborgklinikken som er i bygget.

I 1951 flyttet banken inn i det nye flotte bygget i Storgata 38. To år senere skiftet også banken navn fra Nordlands Privatbank til Nordlandsbanken, etter en fudjon med flere andre privatbanker i fylket.

Etter nesten 50 år i Storgata, flyttet banken i 2000 inn i nybygget i Molo-veien. I 2002 ble banken overtatt av DNB, etter store tap på utlån til Finance Credit. I 2012 ble Nordlandsbanken avviklet og over 120 år med bank som har sitt hovedsete i Bodø, var nå over!

Nordlands Privatbank og Norges Bank, lå begge sentralt plassert like ovenfor torvet i gamle Bodø, begge byggene var praktfulle monumentalbygg, men den ulykksalige søndagen våren 1940, ble både disse og mange andre bygninger og hjem i byen utslettet.

Storgata etter bombinga. Vi ser nedover mot sentrum. Norges bank og Nordlands privatbank 1940b, Foto Helgesen.jpg

Opplysninger:

 

Har du flere opplysninger? dette mottas med takk.

 

  • Hvor lenge holdt Sparebanken hus i skolens lokaler, Storgata 15?

annonse:

Kilder:

Boka "Banken og folket"

Norges Bank,

Facebookgruppa "Bodø før og nå"

Diverse bøker på nb.no

 
 
 

Kontakt: